Katalogerna
TILL INDEX

...OM LOTTA JUHLIN

Hittills har jag varit barn, elev, flygvärdinna, bokförsäljare, lärare, maka och mor, matte, kompositör, talpedagog, föredragshållare, konsult, författare och mormor.

Sedan många år har jag eget företag och arbetar numera med att hålla föredrag, kurser och seminarier i kommunikation:
  • dels i näringslivet, organisationer, landsting och kommuner om röst- och kroppsspråksteknik, retorik, presentationsteknik och kvinnligt/manligt språk och beteende,
  • dels i högskolor, grundskolor, förskolor och kommuner om barns tal och språk, språklekar och språklig medvetenhet.
Vidare har jag undervisat på Stockholms universitet i muntlig framställningsteknik på retoriklinjen.

Jag har deltagit i ett flertal seminarier såsom Kvinnor emellan (i fyra år för fulla hus - mer än 33.000 deltagare) och i ett par år tillsammans med bl.a. Magnus Härenstam och Lill Lindfors i seminariet Konsten att övertyga. Och jag har medverkat i flera radio- och teveprogram, som behandlat ämnet kommunikation och retorik.

Jag har utbildat chefer och ledningsgrupper, läkare och sjuksköterskor, försäkringsfolk, läkemedelskonsulenter, lärare, säljare, projektledare, telefonister, bankpersonal, kommunalanställda, politiker, militärer m.fl.

Deltagarantalet har varit från 5 till 1500 personer och tiden från en timme till flera dagar.

I mitt ämne - tal röst och språk - har jag skrivit flera böcker - se vidare under rubriken Om böckerna!

Grafik/Boll-Kalle
 

Grafik/Navigation

Retorik, kommunikation, röst och kroppsspråk

Barns tal och språk


Föredrag och seminarier

Röster från seminariedeltagare

Exempel på uppdragsgivare

Om böckerna

Anmälan till seminarier - Barns tal och språk

Reflektioner över barns tal och språk

FAQ - Barns tal och språk

Om Lotta Juhlin

Kontakta Lotta Juhlin


Grafik/svart linje
« TILL STARTSIDAN